Academy of Finland Award for Social Impact 2019: Emilia Korkea-aho (11 February 2020)

“Each year, we present the Academy of Finland Awards to promising researchers. The recipients must be Academy Research Fellows or work as Academy-funded Postdoctoral Researchers. Nominations are submitted by our research councils to the Board, which makes the final award decisions.”

The Academy of Finland Award for Social Impact is granted to a researcher who has significantly contributed to increasing public awareness of scientific research, actively contributed to public debate in society, or strengthened the application of science and research in society.”

Emilia Korkea-aho: Tsaarinaikaista avoimuutta? (Perustuslakiblogi, 22.09.2017)

“Korkein hallinto-oikeus teki päätöksen eduskunnan vierailijalistojen julkisuudesta 20.12.2016 (diaarinumero 291/1/15). Valittaja (A taustayhteisönsä Avoin Ministeriö ry:n nimissä) oli hakenut päätöstä eduskunnan kansliatoimikunnan tekemään päätökseen, jonka mukaan vierailijalistojen tiedot kansanedustajien vieraista sekä eduskunnassa virka- tai työsuhteessa olevien henkilöiden yksityisasioissa tapaamista vieraista ovat salassa pidettävää tietoa.”